کندو پایه چوب پارچه ای

کندو پایه چوب پارچه ای

در انبار

کندو پایه چوب پارچه ای

این محصول در رنگ طوسی تولید و عرضه می شود.