پامبو پایه درختی فلز
پامبو پایه درختی فلز
پامبو پایه درختی فلز
پامبو پایه درختی فلز
پامبو پایه درختی فلز
پامبو پایه درختی فلز

بامبو پایه درختی فلز

در انبار

پامبو پایه درختی فلز

این محصول در رنگ های قرمز ، مشکی ، سبز و سفید تولید و عرضه می شود.